ຫນັງສືພິມ ESC ໃກ້

8

ແມ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ນ້ ຳ ກ້ອນຢູ່ໃນ Nutribullet ໄດ້! ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ເດັກຍິງຂອງຂ້ອຍໃຊ້ນ້ ຳ ກ້ອນ…