Press ESC хаах

Өглөөний 8-9 цагийн хооронд 5 цаг байна. Гэсэн хэдий ч ихэнх ажил олгогчид өдрийн хоолонд ихэвчлэн 1 цаг өгдөг.