‘. 1 ton is €100.000 (honderdduizend euro). Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over 6 ton, staat dit voor €600.000 (zeshonderdduizend euro).

Also, Hoeveel bar is 1 ton?

Eén bar betekent dat er 10 newton (bij benadering 1 kgf) drukt op één vierkante centimeter. Dus 1 bar = 10 N/cm² = 100.000 N/m². Dit is ongeveer 1 kgf/cm², wat ook ongeveer de atmosferische druk is.

Accordingly, Hoeveel ton is 1000 kilo?

Een ton is een massa van 1000 kilogram. De ton is geen aanduiding volgens het SI-stelsel, de correcte (maar weinig gebruikte) benaming is megagram. Als symbool wordt vaak t gebruikt, maar Mg is natuurlijk correct. In Angelsaksische landen wordt onder een ton een andere massa verstaan, zie short ton en long ton.

Hoeveel zit er in 1 miljoen? Miljoen is een hoofdtelwoord dat correspondeert met het getal 1 000 000 of 106. Dit natuurlijke getal volgt op 999 999 en gaat vooraf aan 1 000 001.

Wat betekent MT in gewicht?

Een gewichtseenheid gelijk aan 1.000 kg, of 2,204.6 pond.

23 Related Questions Answers Found

Hoeveel mBar is 1 ATM?

De ato was het symbool voor (technische) atmosfeer overdruk. In de luchtvaart en meteorologie sprak men voorheen van 1013,25 millibar en thans van 1013,25 hectopascal (hPa) als men het over een standaardluchtdruk heeft. In water neemt de druk toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte.

Hoeveel is 6 bar?

omrekentabel Bar naar pond/inch² (psi)

1
Bar
14.50
3
Bar
43.51
4
Bar
58.02
5
Bar
72.52

6

Bar
87.02

Hoeveel druk onder water?

Op zeeniveau heb je 1 bar druk. Voor elke 10 meter die je duikt komt daar 1 bar bij. Op een diepte van 20 meter is de druk dus 3 bar. De druk is dus drie keer zo groot waardoor het volume van zuurstof in je fles en belangrijker je lichaam drie keer zo klein wordt.

Waarom is 1000 kilo een ton?

Oorsprong. Voor de verklaring van de naam zijn twee “theorieën”: In 1839 is het gewicht van de gulden verlaagd van 10,766 gram naar 10 gram (toentertijd zilver). Uit die tijd stamt de uitdrukking om 100.000 gulden aan te duiden, want 100.000 × 10 gram = 1000 kg, gelijk aan het gewicht van 1 ton.

Wat is groter dan ton?

Je ziet dan dat een ons 100 gram is. Een pond is 5 keer een ons, dus 500 gram. Een kilo is 10 keer een ons, dus 1000 gram. Een ton is gelijk aan duizend kilo.

Hoeveel gram zit er in een ton?

Massa (gewicht) Eenheden

1 gigaton (Gt) =1 000 000 000 000 000

g
1

ton
(t) =1 000 000

g
1 kilogram (kg) =1 000

g
1

gram
(

g

)
=1

g
1 milligram (mg) =0.001

g

Hoeveel miljoen gaat er in een miljard?

Een miljard is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109 in de in Europa gangbare lange schaal. In het Engels is dit volgens de in de Angelsaksische wereld meer gangbare korte schaal billion, wat dus niet mag worden verward met het Nederlandse woord biljoen.

Hoeveel 0 heeft 1 miljoen?

Een overzicht van de dit type getallen:

Duizend 1.000 (

1

met 3

nullen

)

Miljoen
1.000.000 (

1

met 6

nullen

)
Miljard 1.000.000.000 (

1

met 9

nullen

)
Biljoen 1.000.000.000.000 (

1

met 12

nullen

)
Biljard 1.000.000.000.000.000 (

1

met 15

nullen

)

Hoeveel is 1 miljoen keer 1 miljoen?

Een biljoen is tien tot de 12e macht, 1012, dus 1.000.000.000.000. Het is een miljoen tot de tweede macht (een miljoen keer een miljoen), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi- verklaart. Het SI-voorvoegsel voor een biljoen is tera, afgekort T.

Hoeveel is 1 Mton?

Massa (gewicht) Eenheden


1

gigaton
(Gt) =

1

000 000 000 000 000 g

1 megaton
(Mt) =

1

000 000 000 000 g

1

ton
(t) =

1

000 000 g

1

kilogram
(kg) =

1

000 g

1

gram
(g) =

1

g

Hoeveel is een ton aan gewicht?

Voor de verklaring van de naam zijn twee “theorieën”: In 1839 is het gewicht van de gulden verlaagd van 10,766 gram naar 10 gram (toentertijd zilver). Uit die tijd stamt de uitdrukking om 100.000 gulden aan te duiden, want 100.000 × 10 gram = 1000 kg, gelijk aan het gewicht van 1 ton.

Hoeveel is een mega ton?

1 Megaton [Mt] = 1 000 000 Ton (metrieke) [t] – Rekenmachine waarmee onder andere Megaton naar Ton (metrieke) omgerekend kan worden.

Hoeveel is 1 hectopascal in Pascal?

De hectopascal is een eenheid die is afgeleid van de SI-eenheid pascal. De eenheid heeft het symbool hPa. Een hectopascal is gelijk aan 102 Pa of 100 pascal.

Hoeveel kPa is 1 mBar?

1 Kilopascal [kPa] = 10 Millibar [mBar] – Rekenmachine waarmee onder andere Kilopascal naar Millibar omgerekend kan worden.

Wat is de standaard atmosferische druk?

Deze eenheid is eenvoudig om te rekenen in hectopascal door het getal in mm kwikdruk (Hg) met 1,333 te vermenigvuldigen. De gemiddelde atmosferische druk is 76 cm Hg (760 mm Hg) = 1013 hPa = 1,013 bar = 1 atmosfeer.

Hoeveel druk is een bar?

Bar is gelijk aan 100000 Pa en is iets minder dan de gemiddelde atmosferische druk op aarde op zeeniveau. Kilogram per vierkante centimeter (kg/cm2) is een drukmaat gelijk aan één kilogram-kracht per vierkante centimeter, een andere naam voor deze eenheid is technische atmosfeer.

Hoeveel is 6 PSI in bar?

1 Pound per square inch [psi] = 0,068 947 57 Bar – Rekenmachine waarmee onder andere Pound per square inch naar Bar omgerekend kan worden.

Hoeveel is 50 kPa?

Kilopascal naar Bars

1

Kilopascal

= 0.01 Bars
10

Kilopascal

= 0.1 Bars
5

Kilopascal

= 0.05 Bars

50 Kilopascal

= 0.5 Bars
6

Kilopascal

= 0.06 Bars
100

Kilopascal

= 1 Bars
7

Kilopascal

= 0.07 Bars
250

Kilopascal

= 2.5 Bars
8

Kilopascal

= 0.08 Bars
500

Kilopascal

= 5 Bars

Hoeveel druk op 100 meter diepte?

Op 10 meter diepte is er dus een druk van 2 bar. Op 20 meter diepte, 3 bar. Op 100 meter diepte, 11 bar.

Hoeveel bar op 10 meter?

Horlogefabrikanten drukken de mate van waterdichtheid van een horloge doorgaans uit in bar (of atmosfeer), waarbij 10 meter waterdruk gelijk is aan 1 bar. Als een horlogefabrikant aangeeft dat het horloge bestand is tegen een waterdruk van 5 bar zou het horloge tot 50 meter waterdicht moeten zijn.

Wat is de druk op 800 meter diepte?

De omstandigheden in de diepzee zijn zeer extreem. Per tien meter diepte neemt de druk met één atmosfeer toe. De intensiteit van het licht dat vanaf de oppervlakte in de diepte doordringt, neemt snel af. Op 800 meter is er alleen nog een vaag blauwig schijnsel over.